Kategori Arşivi : Kamuoyu Açıklaması


Öğrencilerin barınma ve eğitim hakkı mücadelesini destekliyoruz!

Öğrencilerin barınma ve eğitim hakkı mücadelesini destekliyoruz! Devlet, tüm yurttaşların temel insani gereksinimi olan barınma hakkını sağlamakla yükümlüdür. Eğitim hakkının güvence altına alınması ancak öğrencilerin barınma hakkının sağlanması ile mümkün olur. AKP iktidarı, bu iki temel görevi de yerine getirmemekte, barınma hakkını ellerinden alarak üniversite öğrencilerini eğitim hakkından yoksun bırakmaktadır. Pandemiden hemen önce, Kredi Yurtlar […]


Ortak Kamuoyu Açıklaması

                               BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU 23 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi Senato toplantısında atanmış rektör ve yardımcılarının Senato çoğunluğunu ele geçirmek amacıyla mükerrer oy kullanmalarını, akademik etik  ve demokratik temayüllerden uzak tavırlarını kınıyoruz. Üniversite senatosu bütün fakülte ve enstitülerin demokratik temsiliyetini ve kararlara katılımlarını sağlamak amacıyla temsilci ve yöneticilerden oluşan demokratik bir kurumdur.  Mükerrer oy kullanarak fakültelerin […]


Ortak Kamuoyu Açıklaması

  Filistin Halkı Yalnız Değildir… Yıllardır anavatanlarında işgal altında yaşamaya mahkûm edilen Filistin halkı uzun yıllardır sürdürülen planlı baskı ve sindirme politikalarına maruz kalmaya devam ediyorlar. Dünyanın egemenlerinin desteğini arkasına almış olan işgalci İsrail devleti, çeşitli bahanelerle Filistin halkını topraklarından göçe zorlamaktadır. Uzun yıllardır kendi topraklarında, yalnızlığa mahkûm edilmiş Filistin halkı açık açık yürütülen ve […]


Kamuoyu Açıklaması

  Doğada var olan renkler insanların ilham kaynağı olmuş ve simgeler olarak da benimsenmiştir. ODTÜ Kampüsü de doğanın sunduğu renk çeşitliliğine sahiptir ve bu çeşitlilik aynı zamanda ODTÜ’nün düşünsel çeşitliliğine ve hoşgörüsüne de yansımıştır. Öğrencilerin yerleşkelerde kendini barışçıl yöntemlerle özgürce ifade edebilmesi demokratik üniversitenin en önemli göstergelerinden biridir. Şiddet yanlısı, ayrımcı ve ötekileştirici sembolizm içermediği, […]


KADINA YÖNELİK ŞİDDET MEŞRULAŞTIRILAMAZ, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANMALIDIR

    KADINA YÖNELİK ŞİDDET MEŞRULAŞTIRILAMAZ, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANMALIDIR Toplumsal eşitsizliklerin ve kadına yönelik şiddetin sonlandırılması için tek başına yeterli olmasa da 34 ülke tarafından uygulanan İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin tanınması ve buna karşı verilen hukuk mücadelesinin dayanağı olması açısından çok önemlidir. Açılımı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele” […]


Üniversite Öğretim Elemanı Dernekleri Ortak Girişiminin Akademik Özgürlük ve Özerklik Bildirgesi

  Üniversite Öğretim Elemanı Dernekleri Ortak Girişiminin Akademik Özgürlük ve Özerklik Bildirgesi Gerek Dünya Üniversiteler Servisi’nin (WUS) 1988’de ilan ettiği Lima Akademik Özgürlük ve Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği bildirgesinde gerekse 35‘i ülkemizden olmak üzere 88 ülkeden 904 üniversitenin imzaladığı ve YÖK’ün de web sayfasında yer alan “Magna Charta Universitatum’’ bildirgesinde belirtildiği üzere, üniversitelerin özerk ve siyasi […]


ODTÜ BİLEŞENLERİ OLARAK BİR ARADAYIZ!

  ODTÜ BİLEŞENLERİ OLARAK BİR ARADAYIZ! Üniversitelerimizi savunuyoruz! Boğaziçi Üniversitesi’ne seçimsiz ve kurum dışından Melih Bulu’nun atanması, iktidarın yıllardır sürdürdüğü politikaların geldiği son noktadır. Üniversitelerin özerkliğine bu saldırı üniversite bileşenleri tarafından kabul edilemez. İktidarın üniversiteler üzerindeki baskı, sindirme ve dönüştürme politikalarına karşı bizler öğrencisi, mezunu, akademik ve idari tüm çalışanlarının oluşturduğu ODTÜ bileşenleri olarak bir […]


ÖED Kamuoyu Açıklaması

  ODTÜ kurulduğu günden itibaren gerek yasal düzenlemeler gerekse içeresinde kendi oluşturduğu kurumsal kültürü ile idari ve akademik özerkliğini muhafaza etmiş, ülkemiz üniversitelerinde yasal düzenlemeler yoluyla hayata geçirilmeye çalışılan merkeziyetçi ve anti-demokratik yönetim anlayışına karşı daima direnç göstermiştir. Üniversitemizin ülkemiz yükseköğretim kurumları içinde mensuplarının emekleriyle yıllar içerisinde hak ederek edindiği öncü konumda, üniversite içerisinde yeşertilen […]


Boğaziçi Üniversitesi Kamuoyu Duyurusu

Kamuoyuna, Boğaziçi Üniversitesi’ne geçtiğimiz ay yapılan rektör ataması sonrası yaşanan süreç, tüm Türkiye Üniversiteleri açısından kaygı vericidir. Atamanın yapıldığı tarihten bu yana Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrenci ve mezunları kabul edilemez bu idari uygulamaya karşı haklı demokratik itirazlarını barışçıl yöntemlerle ortaya koymaktadır. Kamuoyuna yansıdığı üzere söz konusu eylemler, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanarak çok sayıda […]


Rektör Atamaları İle ilgili Kamuoyu Duyurusu

  Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği olarak 2 Ocak 2021 tarihli Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasını usulen ve içerik olarak yanlış buluyoruz. Çözüm olarak rektörü belirleyecek bir seçim sisteminin en kısa zamanda yasalaşmasını ve bu seçim sisteminin her üniversiteyi kapsayacak şekilde ivedilikle uygulamaya geçmesini öneriyoruz. Bilindiği üzere 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası yaşanan olağanüstü hal […]