Günlük Arşiv: 26 Mayıs 2017


OHAL KALDIRILSIN, KHKLAR SONLANDIRILSIN, KHK MAĞDURİYETLERİ GİDERİLSİN!

  ODTÜ Mezunları Derneklerince hazırlanan bildiriyi, OHAL’in kaldırılması ve KHK mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik taleplerinin güncelliği nedeniyle OED (Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği) ve UNIVDER (Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği) olarak destekledigimizi kamuoyuna duyururuz. Açlık grevinde sağlıkları açısından kritik bir evreye gelmiş olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın, bildirinin yayımlanmasindan bu yana geçen bir haftalık süre içinde […]