Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu


 

Değerli OED Üyeleri,

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27 Ekim 2015 tarihinde saat 15:00’de Güneşevinde toplanacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı adres ve saatte 3 KASIM 2015 SALI günü yapılacaktır.

GÜNDEM
1. Yoklama ve saygı duruşu
2. Başkanlık kurulunun seçimi
3. Etkinlik ve harcama raporlarının okunması
4. Kurulların aklanması
5. Yeni kurulların seçimi
6. Tüzük değişikliği
7. Dilekler ve kapanış.

Saygılarımızla,
Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği
Yönetim Kurulu