30 TEMMUZ 2016 KAMUOYUNA ORTAK AÇIKLAMAMIZDIR:


30 TEMMUZ 2016 KAMUOYUNA ORTAK AÇIKLAMAMIZDIR:

Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişiminin, toplumun her kesiminin gayreti ve desteği ile önlenmesi sonucunda büyük bir tehlike atlatmış, adeta uçurumun kıyısından dönmüştür. Darbe dönemleri, toplumun hür iradesinin engellendiği, tercih yapma hakkının eli silahlı dar bir grubun tekeline geçtiği karanlık dönemlerdir. Bu türden karanlık dönemlerle mücadele; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına her zaman olduğundan daha fazla sahip çıkmakla mümkündür. 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye toplumunun önüne, toplumsal kutuplaşmanın önlenmesi, demokrasinin güçlendirilmesi ve siyasetin normalleştirilmesi açılarından önemli bir fırsat koymuştur. Bu fırsatın vakit yitirmeksizin kullanılması toplumun tüm kesimlerinin talebi ve beklentisidir.

 

Bizler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi için 28 Temmuz 2016 günü yapılan rektör ataması sonucunda ortaya çıkan durumun da aynı çerçevede değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Üniversitemizde, rektörlerin seçimle göreve gelmelerini sağlayan yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1990’li yıllardan bu yana ilk kez, üniversitenin tercihi gözardı edilmiştir. Elbette ki seçimlerde yer alan tüm adaylar ODTÜ’lüdür ve ODTÜ’nün adaylarıdır. Ancak mesele, kişiler değil, ODTÜ’yü bir kurum olarak inşa eden ilke ve değerlerin zedelenmesidir.

 

Hatırlatmak isteriz ki, üniversitelerin iradesine ve özerkliğine saygı duymak kurumsal bir kültürün korunabilmesi için önemlidir. ODTÜ’nün kurumsal kültürü çoğulcu ve özgürlükçüdür; hukuka, demokrasiye, şeffaflığa ve katılımcı karar alma mekanizmalarına dayanır. Ortadoğu Öğretim Elemanları Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği kuruldukları günden itibaren, son seçim süreci de dahil olmak üzere, bu ilke ve değerleri sahiplenmiştir ve bugünden sonra da bu kurumsal kültürün savunucusu olmaya devam edeceklerdir. Kurum kültürümüzü, ilke ve değerlerimizi tehlikeye atacak bir özerklik kaybından duyduğumuz kaygıyı dile getirmek ve gerekli uyarıları yapmak, kurumumuza ve ülkemize karşı duyduğumuz sorumluluğun bir gereğidir.

 

Üniversiteler bir ülkenin can damarlarındandır. Üniversitelerin akademik, idari ve mali açıdan özerk birimler olarak var olabilmeleri için, atılması gereken ilk adım, üniversitelerin kendi yöneticilerini kendilerinin seçmelerini sağlayacak gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği olarak talebimiz, ODTÜ’de ve diğer tüm üniversitelerde, üniversite bileşenlerinin iradesine saygı gösterilmesidir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği

ODTÜ Mezunları Derneği