OHAL KALDIRILSIN, KHKLAR SONLANDIRILSIN, KHK MAĞDURİYETLERİ GİDERİLSİN!


 

ODTÜ Mezunları Derneklerince hazırlanan bildiriyi, OHAL’in kaldırılması ve KHK mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik taleplerinin güncelliği nedeniyle OED (Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği) ve UNIVDER (Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği) olarak destekledigimizi kamuoyuna duyururuz.

Açlık grevinde sağlıkları açısından kritik bir evreye gelmiş olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın, bildirinin yayımlanmasindan bu yana geçen bir haftalık süre içinde tutuklanmış olmasını kabul edilemez buluyoruz.
Meslektaşlarımızın yaşamlarını bu şekilde riske atıyor olmalarından derinendişe duysak da, barışçı protesto niteliğindeki eylemlerinin tutuklama yoluyla engellenmeye çalışılmasını, ülkemizin demokratik birikimine karşı
tahammülsüzluk, güvensizlik ve saygısızlık olarak görüyoruz.

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

 

OHAL KALDIRILSIN, KHKLAR SONLANDIRILSIN, KHK MAĞDURİYETLERİ GİDERİLSİN!

15 Temmuz darbe girişimini takiben on aydır Olağanüstü Hal koşulları altında yaşıyor, Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetiliyoruz. Çıkarılan KHKlar ile bugüne kadar 100 binin üzerinde işçi ve emekçi ihraç edilerek ya da işyerlerinin kapatılması nedeniyle işsiz kaldı, kamu ile ilişkileri tamamen kesildi. Bu kararnameler ile herhangi bir soruşturmaya gerek görülmeden bir gece yarısı yüzbinlerce insanın geleceği hakkında hükümler verildi.

Bu listeleri hazırlama talimatı alarak birçok kişinin hayatıyla oynayanların bir kısmı sonraki KHKlarla ihraç edildi. Sendikalı olmak, muhalif olmak, iktidarı eleştirmek, HAYIR demek listelerde isminizin olması için yeterli kanıt olarak gösterildi. Bu keyfi ve hukuksuz uygulamalara karşı ses çıkararak haklarını arayanlar ‘terörist’ ilan edildi. OHAL ilanının ve KHKların darbe girişiminin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve benzer girişimlerin önlenmesi ile ilgili olmadığı kısa bir süre içinde ortaya çıktı.

Bu süreçte, işini kaybederek çalışma olanakları ellerinden alınan en az 37 kişi yaşamına son verdi. Öğretmen olmak için eğitim alan fakat bu süreçte karnını doyurabilmek için inşaatlarda çalışan Bünyamin öğretmen işçi cinayetinde yaşamını yitirdi. Bir çok bilim insanı bu koşullarda hayatını idame ettiremediği için yurtdışında çalışmaya mahkum edildi. Alanlarında uzman sağlıkçıların işleri ellerinden alınarak toplum sağlığı da hiçe sayıldı. Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça 120 günü aşkın bir süre Ankara’nın orta yerinde Yüksel Caddesi’ndeki insan hakları anıtının önünde, işlerine geri dönmek talebiyle oturma eylemi yaptı. Çeşitli şehirlerde benzer eylemlerle işe geri dönme talebi çoğaldı. Birçok kez gözaltına alınan emekçilerin herhangi bir suç işlemedikleri iktidar tarafından da kabul edilip serbest bırakıldılar. Taleplerine karşılık bulamayan Nuriye ve Semih 71 gün önce oturma eylemlerini açlık grevine dönüştürdü.

Nuriye ve Semih’in sağlık durumu kritik evrededir. Bu konuda sorumluluk alması gerekenler kör, sağır ve dilsizi oynamaktadır. KHKlar ile haksızlık yapmış olabileceklerini itiraf eden hükümet, bunca mağduriyete karşı yanlışları düzeltmek konusunda hiçbir somut adım atmamıştır. İnsan hayatı bu kadar ucuz mudur? İnsanların geleceğini ellerinden almak bu kadar kolay mıdır?

ODTÜ mezun dernekleri olarak, on aydır devam eden OHALin sonlandırılmasını; KHKların son bulmasını ve KHKlar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Eğitimcilerin, bilim insanlarının, sağlıkçıların, hukukçuların … tüm emekçi ve işçilerin haksız yere görevlerini yapmalarının engellenmesi bireylere olduğu kadar topluma da tehdit unsuru oluşturmaktadır. Başta Nuriye ve Semih olmak üzere haksız yere hukuksuz bir şekilde işlerinden edilen emekçilerin bir an önce işlerine iade edilmesini talep ediyoruz.

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
ADANA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
ANTALYA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
BODRUM ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
ODTÜ BURSA MEZUNLAR DERNEĞİ
DENİZLİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
ODTÜ EGE MEZUNLAR DERNEĞİ
ESKİŞEHİR ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
MERSİN ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
SAMSUN ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ