Üniversiteler Sempozyumu: Türkiye’de ve Dünyada Yükseköğretimin Geleceği


 

Üniversiteler Sempozyumu:  Türkiye’de ve Dünyada Yükseköğretimin Geleceği

21 EYLÜL 2018 ODTÜ MM-25 Salonu

 

Açılış: 09.30-10.00

09.30-09.35: Açılış Konuşmaları

09.35-10.00: Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi

 

SABAH OTURUMLARI

I.OTURUM (10.00-11.05) Konu: Dünden Bugüne Akademi

Moderatör: Tahsin Yeşildere

Konuşmacılar: İzzettin Önder

Reşit Canbeyli, “YÖK delenda est: Sivil Üniversiteyi kurarken YÖK ilk hedef mi olmalı?”

Rıfat Okçabol

 

11.02-11.20: ARA (ÇAY MOLASI)

II.OTURUM (11.20-12.10) Kampüssüz Akademi

Moderatör: Funda Şenol Cantek

Konuşmacılar: Ayşe Gül Yılgör, Mersin Kültürhane: Bilginin Kürsüsüz Üretimi ve Paylaşımı: Kültürhane Örneği

Besim Can Zırh, Üniversite dışında akademik bilgi üretimi ve paylaşımı: Göç çalışmaları özelinde imkanlar ve zorluklar, Göç Araştırmaları Derneği,

Hülya Kendir, “Kentle ve Öğrencilerle Birlikte Dayanışmak ve Üretmek: Kocaeli Dayanışma Akademisi”

Nuray Türkmen, “Dayanışmadan Öğrenmek” Ankara Dayanışma Akademisi (ADA)

12.20-13.30: YEMEK MOLASI

 

ÖĞLEN OTURUMLARI

III.OTURUM  (13.30-14.35) Konu: Akademik Çalışma Hayatı, Kültür ve Etik

Moderatör: Oktar Türel, ODTÜ

Konuşmacılar: İlker Özdemir, ÇÖED

Serap Emil (ODTÜ)

Umut Beşpınar (ODTÜ)

 

14.35-14:50: ARA (ÇAY MOLASI)

 IV.OTURUM (14.50-16.40) Konu: Üniversite Derneklerinin Bugünü ve Geleceği

Moderatör: Ali Gökmen

Konuşmacılar: Alparslan Ergör (Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği, DEUNİDER),

Fevzi Engin, (Abant İzzet Baysal Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği, AİBÜÖED)

Haydar Şengül (Çukurova Öğretim Elemanları Derneği, ÇÖED),

İnci Gökmen (Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, ÖED),

Tahsin Yeşildere, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, UNİVDER)

 

16.40-17.00: ARA (ÇAY MOLASI)

Mehmet Fatih Tıraş anısına sunum (ÇÖED)

 

AÇIK ALAN (17.00-18.30) Konu: Üniversitelerin Geleceği

18:30 KOKTEYL