Kamuoyu Duyurusu


 

11.03.2019

ODTÜ Kamuoyuna Duyurulur,

11 Ocak 2016 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan Barış Bildirisi’ni imzalayan ve aralarında 50 kadar ODTÜ’lü öğretim elemanının da bulunduğu 1128 akademisyen hakkında 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren ceza mahkemelerinde davalar açılmaya başlanmıştır. Açılan dava sayısı bugün itibariyle 656’ya ulaşmış ve ceza mahkemeleri 140 akademisyen hakkında 15-36 ay arasında değişen hapis cezası hükümleri vermişlerdir. Bu hükümlerin bir kısmının açıklanması geriye bırakılmış, bir kısmı da ertelenmiştir. Ceza alan ve bu iki seçenekten yararlanmak istemeyen imzacılar ise istinaf mahkemelerine başvurmuşlardır.

Galatasaray Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Z. Füsun Üstel’in 15 aylık hapis cezası geçtiğimiz günlerde İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Bu kararın temyiz edilmesi mümkün değildir ve dolayısıyla sadece düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandığı için Füsun Hoca hapse girecektir.  Bir diğer endişe verici gelişme ise ODTÜ Felsefe Bölümü doktora öğrencisi imzacı Serkan Günay’a verilen yurtdışına çıkma yasağının 6 Mart 2019 tarihinde kesinleşmiş olmasıdır.

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği olarak, Barış Bildirisi’ni düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriyoruz. Siyasal ve toplumsal eleştirinin suç sayılmasının üniversitelerin temel işlevlerini yerine getirmeleri önünde ciddi bir engel oluşturduğuna inanıyoruz. Aralık 2017’den bu yana devam eden yargı süreci ülkemizin değerli akademisyenlerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından koruma altına alınmış haklarına ciddi biçimde zarar vermekte ve onların akademik birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmalarını engellemektedir.

Ülkemizin akademik birikim ve mirasının, belirsizliği dolaylı bir cezalandırma olarak işleyen, böylesi bir yargı süreciyle hırpalanmasının toplumumuz için hiçbir bir yararı olmayacağı açıktır. Demokratik yaşamın işlerlik kazanması ve üniversitelerin temel işlevlerini yerine getirebilmeleri için elzem olan düşünce ve ifade özgürlüğü ortamının bir an önce sağlanmasını diler, bildiriye imza atan meslektaşlarımızın haklarını savunma sürecinde sonuna kadar yanlarında olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği