Prof. Dr. Ahmet Acar’ın ardından


ahmetacar

Değerli Üyelerimiz,

2008-2016 yılları arasında iki dönem ODTÜ rektörlüğü görevini üstlenmiş olan, İşletme Bölümü emekli öğretim üyesi üyemiz Prof. Dr. Ahmet Acar’ı 27 Aralık tarihinde kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Prof. Acar 1971 yılında Üniversitemizin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olmuş, doktora çalışmalarını ABD’de tamamladıktan sonra Üniversitemiz İşletme bölümünde akademik çalışmalarını sürdürmüştür. Prof. Acar rektörlük görevini tamamlayıp emekli olduktan sonra da ODTÜ de ders vermeyi sürdürerek üniversitemiz ile olan bağını hiç koparmamıştır.

Prof. Acar kurulduğu günden bu yana Rektörlük dönemi de dahil, Derneğimizin üyesi olarak Üniversitemizin bileşenleri arasında yapıcı bir iletişimin kurulması yönündeki çabalarımızı kuvvetle desteklemiş; çok zor koşullar altında demokratik ve çoğulcu yönetim tarzını inatla sürdürmüş; ilkeli, kararlı ve cesur duruşuyla ODTÜ’nün katılımcı siyasi kültürüne katkıda bulunmuş ve ODTÜ’nün karşı karşıya kaldığı sorunlardan güçlenerek ve temel değerlerini koruyarak çıkabilmesi için olağanüstü çaba harcamıştır.

Feride, Aybar ve Başak Hocalarımız başta olmak üzere tüm ailesi ve camiamıza taziyelerimizi sunarız.

Saygıdeğer anısı daima bizimle yaşayacak.

Saygılarımızla,
Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği