Boğaziçi Üniversitesi Kamuoyu Duyurusu


Kamuoyuna,


Boğaziçi Üniversitesi’ne geçtiğimiz ay yapılan rektör ataması sonrası yaşanan süreç, tüm Türkiye Üniversiteleri açısından kaygı vericidir. Atamanın yapıldığı tarihten bu yana Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrenci ve mezunları kabul edilemez bu idari uygulamaya karşı haklı demokratik itirazlarını barışçıl yöntemlerle ortaya koymaktadır.

Kamuoyuna yansıdığı üzere söz konusu eylemler, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanarak çok sayıda öğrenciyi göz altına alması ile sonuçlanmıştır. Geniş kamuoyu tepkisini göz önünde bulundurup atamanın iptalinin gündeme gelmemesi bir yana; temel hak ve özgürlükler kapsamında Anayasa tarafından güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlalinin kabul edilemez bir boyuta ulaştığı görülmektedir.

Yaşanan olayların, demokratik üniversite sisteminin katılımcı bir süreç dahilinde yeniden düşünülmesi gereğini bir kez daha gösterdiğini belirtir; gözaltına alınan ve tutuklanan tüm öğrencilerin serbest bırakılması ve üniversitelerin çoğulcu sesine kulak verilmesini talep ederiz.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin yanında olduğumuzu beyan eder 2 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara olan tanıklığımız ışığında 6 Ocak tarihinde yaptığımız kamuoyu açıklamasını yineleriz. http://www.oed.org.tr/oed/?p=1227

Saygılarımızla,
Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği