Kamuoyu Açıklaması


 

Doğada var olan renkler insanların ilham kaynağı olmuş ve simgeler olarak da benimsenmiştir. ODTÜ Kampüsü de doğanın sunduğu renk çeşitliliğine sahiptir ve bu çeşitlilik aynı zamanda ODTÜ’nün düşünsel çeşitliliğine ve hoşgörüsüne de yansımıştır.

Öğrencilerin yerleşkelerde kendini barışçıl yöntemlerle özgürce ifade edebilmesi demokratik üniversitenin en önemli göstergelerinden biridir. Şiddet yanlısı, ayrımcı ve ötekileştirici sembolizm içermediği, üniversite kamusal alan ve yapılarına zarar vermediği sürece yerleşke açık mekanlarında hayata geçirilen bu tür enformel uygulamaların, ifade özgürlüğüne saygı kapsamında çağdaş ülkelerde de hızla yaygınlık kazanan kamusal/toplumsal sanat kategorisinde değerlendirilmesi gerekir. Bu tür etkinlikler, kamusal alanın toplumsal olarak yeniden üretilmesi ve mekana yönelik sahiplilik hissini artırıcı, mekana kimlik kazandıran bir karaktere sahiptir. Bunun en iyi örneği, 1968 yılında basamaklarına yazılan yazı ile mekana tüm ODTÜ’lülerin sahiplendiği şekilde adını veren ‘Devrim Stadyumu’ dur.

Ancak, son günlerde basına da yansıdığı gibi Yurtlar Bölgesinde bulunan ve yıllar önce öğrenciler tarafından gökkuşağı renkleriyle bezenmiş merdivenler, alışılmadık ve anlaşılmaz bir şekilde farklı renk ve şekillerde boyanmaktadır. ODTÜ bileşenleri olarak yıllardır Yurtlar Bölgesindeki gökkuşağı renkleriyle bezeli merdivenin neden rahatsızlık yarattığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Gece yarıları yapılan provokatif müdahalelerle üniversitenin tüm bileşenlerinin birlikte yaşadığı ve deneyimlediği ortak mekanları mücadele alanı haline getirmenin ODTÜ yerleşkesinin canlı ve çok sesli ortamına zarar verdiğini düşünüyor, oluşturulan ortamın öğrencileri hedef haline getirdiği gibi kampüse zarar veren tepki ve uygulamalara da neden olduğunu görüyoruz.

ODTÜ Bileşenleri olarak konunun en kısa sürede bir sorun alanı olmaktan çıkarılarak öğrencilerle iletişim halinde yapıcı bir zeminde çözüm bulmasını talep ediyoruz.

Eğitim Sen ODTÜ Temsilciliği
ODTÜ Mezunları Derneği
Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği