Ortak Kamuoyu Açıklaması


 

                             BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

23 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi Senato toplantısında atanmış rektör ve yardımcılarının Senato çoğunluğunu ele geçirmek amacıyla mükerrer oy kullanmalarını, akademik etik  ve demokratik temayüllerden uzak tavırlarını kınıyoruz.

Üniversite senatosu bütün fakülte ve enstitülerin demokratik temsiliyetini ve kararlara katılımlarını sağlamak amacıyla temsilci ve yöneticilerden oluşan demokratik bir kurumdur.  Mükerrer oy kullanarak fakültelerin temsiliyetlerinin engellenmesi aynı zamanda üniversiter yapıya ve akademik özerklik ve özgürlüklere engel olacak bir potansiyel taşımaktadır. Atanmış rektör ve yardımcılarının üyesi dahi olmadıkları birimlerin yerine oy kullanmaları bu kurucu prensibi ihlal ettiği gibi  bilim etiğine ve bilim insanı davranışına sığmayan  bir tutumdur.

Boğaziçi Üniversitesinin atanmış yönetimini, yapmış olduğu bu hak gaspından derhal vazgeçmeye ve rektörlük başta olmak üzere işgal etmekte oldukları tüm makamları gerçek sahiplerine bırakmaya çağırıyoruz. Yaklaşık yedi aydır direnen Boğaziçi Üniversiteli meslektaşlarımızın, üniversite emekçilerinin ve öğrencilerinin yanındayız. Biz de vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz! 28.06.2021

 

Abant İzzet baysal ÖED

Akdeniz Üniversitesi ÖED

BİRARADA Derneği

Çukurova ÖED

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği (DEUNİDER)

Eskişehir Okulu

İTÜ Öğretim Üyeleri Derneği

İÜ Demokratik Üniversite Girişimi

Orta Doğu ÖED

Üniversite Katılımcıları Derneği

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER)