Öğrencilerin barınma ve eğitim hakkı mücadelesini destekliyoruz!


Öğrencilerin barınma ve eğitim hakkı mücadelesini destekliyoruz!

Devlet, tüm yurttaşların temel insani gereksinimi olan barınma hakkını sağlamakla yükümlüdür. Eğitim hakkının güvence altına alınması ancak öğrencilerin barınma hakkının sağlanması ile mümkün olur.

AKP iktidarı, bu iki temel görevi de yerine getirmemekte, barınma hakkını ellerinden alarak üniversite öğrencilerini eğitim hakkından yoksun bırakmaktadır. Pandemiden hemen önce, Kredi Yurtlar Kurumu, toplam öğrenci sayısının çok sınırlı bir kesimine yanıt verebiliyordu. Bu yıl, bu oran çok daha düşmüş görünmektedir. Hükümet yıllardır barınma sorunlarına çözüm bulmak yerine öğrencileri özel yurtlara ve cemaatçi yapılanmalara yönlendirmektedir.

Her yere bir üniversite açma politikasının, bilimsel bilgi üretimi ya da bilimsel bilginin halkla paylaşılması gibi amaçlar içermediği, inşaat rantı ve kent ekonomilerini canlandırma amacı taşıdığı bugün çok daha açıktır. Üniversiteyi bir beton yığını olarak gören AKP iktidarı, üniversite sayısını artırırken öğrencilere eğitim, barınma ve sosyal yaşam altyapısı sunmayı elbette düşünemezdi ve hiçbir zaman da düşünmedi. Sonuç olarak üniversite öğrencileri, bugün artık tümüyle piyasanın insafına bırakılmıştır. Pandemi devam ederken yüz yüze eğitime geçtiğimiz şu günlerde öğrenci yurdu sorununa eklenen kiralardaki yüksek artış, öğrencilerin eğitim hakkının gaspı anlamına gelmektedir.

Üniversite dernekleri olarak bizler, devletin temel sorumluluğu olan öğrencilerin barınma ve eğitim haklarının yerine getirilmesini talep ediyoruz. Barınma ve eğitim hakkı mücadelesinde öğrencilerin yanındayız.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği – BİRARADA Derneği – BounAkademi – Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği -Eskişehir Okulu Dayanışma ve Araştırma Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği –  İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi – Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği – İstanbul Üniversite Katılımcıları Derneği ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği