Büyük Akademisyen Yürüyüşü


Değerli ODTÜ’lüler,

12 Ocak 2013 günü Saat: 12:00’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde başlayacak ve Sakarya Meydanında sonlanacak olan Büyük Akademisyen Yürüyüşüne Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği de katılacaktır.

Yürüyüşe katılmak isteyen öğretim üyelerimizin cübbeleri ile gelmeleri beklenmektedir.

Saygılarımızla,
Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği