SOMA MADEN FACİASI


KAMUOYU DUYURUSU: SOMA MADEN FACİASI
14 Mayıs 2014

Soma’da 13 Mayıs 2014 günü yaşanan maden faciasında kaybettiğimiz 200 (400? daha fazla?) can için bugün artık yapılacak hiçbir şey yok. Tek tek her birinin çocukları, eşleri, sevenleri çaresiz, korkunç bir yas içindeler. Her birimizin uzun uzun onların her birinin acısını içimizde hissetmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bugün…

Bu işçi katliami süregelen ve gittikçe artan emekçi cinayetleriyle birlikte insan yaşamını kâr ile tartan anlayışın bir izdüşümüdur. Ama artık bu aymazlığın, bu sonu hep böyle cinayetlere varan dar görüşlü çıkarcılığın sona ermesi için, insan olduğumuzu, bir nebze aklımızın olduğunu, ve o aklı yalnızca kendi küçücük dünyalarımızda bir türlü doyuramadığımız sonsuz iştihamız için değil, insanlık olarak, toplumlar olarak da mutlu olabileceğimiz anlayışıyla kullanabileceğimizi kavramalıyız. Toplumda her türlü karar ve yetki tekelini kendilerinde toplayanların bu aymazlıktan kurtulmasını sağlamalıyız. Basit çıkarlara, kâr hırsına değil, insana, doğaya, emeğe, yaşama öncelik verdiğimiz ölçüde yaşayabileceğiz, başka türlüsü kaçınılmaz yokoluşa gidiyor; bunu göreceğiz. Bugün, yaşanan maden faciasına tepki göstermek üzere çalışanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından yapılan iş bırakma çağrısına öğretim elemanları olarak saygı duyuyor, destek veriyoruz. Acımız çok büyük.

Hepimizin başı sağolsun.

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği
Yönetim Kurulu