Rennan Pekünlü özgür kalmalıdır!


Rennan Pekünlü özgür kalmalıdır!

 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyeliğinden yakında emekli olan değerli bilim insanlarımızdan astrofizikçi Prof. Dr. Rennan Pekünlü için, Ergenekon, Balyoz, KCK ve OdaTV davaları gibi kurgulanmış bir davadan dolayı 2 yıl 1 aylık mahkumiyet istemi Anayasa hükümleri, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, AİHM kararları yok sayılarak Yargıtay tarafından onanmıştır.

Rennan Pekünlü 20 Kasım 2014’te hapse atılacaktır. Hakkında açılan benzer biçimdeki diğer dört davada da Rennan Pekünlü için 12 yıl daha hapis istemi vardır.

Rennan Pekünlü, 2011 yılında yasalar çerçevesinde türban serbestliğine karşı tutanak tutarak direndiği için, öğrencilerin eğitim haklarını gaspetmediği halde,  yasaları hiçe sayan YÖK genelgeleri aracılığıyla cezalandırılmıştır.

Aklı, bilimi, aydınlığı savunan öğretim üyelerinin hapis cezası istemleriyle süregelen yargılanmaları tüm üniversite çalışanlarını yıldırmak, susturmak içindir. Rennan Pekünlü benzer süreçlerde olduğu gibi, sistematik ve örgütlü bir biçimde yeni rejimin bütün aygıtları tarafından linç öznesi olarak seçilmiş, suçlamanın ve mahkumiyetin dayanaksız olmasına bakılmaksızın ceza süresinin ertelenmesine izin vermeyecek şekilde hukuk şiddete maruz bırakılmıştır. Yeni rejimin üniversite dahil yaşamın her alanına yönelik dayatmacı, baskıcı politikalarına karşı çıkılmalıdır. Bu politikalar, sermaye yanlısı bir düzen için halkın tebalaştırılması çabalarının bir uzantısıdır; sessiz kalınmamalıdır.

Rennan Pekünlü özgür kalmalıdır, özgürlüğü savunulmalıdır.

Rennan Pekünlü’nün hapis cezasının kaldırılması için, şiddetin sonlandırılması için, kitle örgütleri tarafından Adalet Bakanlığı önünde 18 Kasım’da yapılacak basın açıklamasına bütün ODTÜ çalışanlarını davet diyoruz.

 

Saygılarımızla,

Orta Doğu Öğretim Elamanları Derneği Yönetim Kurulu