Üyelik


Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Türkiye tarihindeki yeri, ülkemiz ve insanlarımız için yarattığı değerlerle ifade edilir. Bu değerler bünyesinde çalışan bilim insanlarının etkinlik ve başarılarında, mezunlarının topluma katkılarında ve öğrencileri ve çalışanlarının omuz omuza yürüttüğü mücadelelerde karşımıza çıkar. Bilimsel bilginin üretilmesi, bilimsel düşüncenin toplumsallaşması, eşit ve özgür insanların barış içinde yaşadığı bir ülke ve dünya inşa etmek şeklinde özetlenebilecek bu değerlerin yaratılmasına ODTÜ öğretim elemanlarının önemli katkıları olmuştur. Her yıl ODTÜ camiasına yeni katılan öğrencilere bu değerlerin aktarılmasında, öğretim elemanlarının büyük sorumluluğu vardır.

Ne var ki, toplumun barındırdığı çelişkilerin izdüşümleri, ODTÜ camiası içinde de mevcuttur. İnsanı kendisine ve doğaya yabancılaştıran ekonomik, siyasal ve toplumsal ilişkiler içinde ortaya çıkan ve yayılan bu çelişkiler, ODTÜ’de  de tanıdık biçimlerde kendini göstermektedir. Kimi zaman çalışma ortamındaki uyumsuzluklar gibi görece basit denebilecek sorunlar ortaya çıkarken, zaman zaman da açıkça emek sömürüsü, “amir” baskısı gibi olgular karşımıza çıkmaktadır. ODTÜ’lülerin yarattığı değerlerle bağdaşmayan bu olgular karşısındaki tutumun kabullenmek değil sorunların üzerine gitmek olması gerektiği açıktır. ODTÜ’lü olmanın gereği tam olarak budur.

Bunların ötesinde güncel bir takım sorunlarımız olduğu da tüm ODTÜ ve Türkiye kamuoyunca bilinmektedir. Değerlerimize, bozkırda yeşerttiğimiz ormana, öğrenci ve çalışanlarımıza yönelen saldırıların ODTÜ’nün saygınlığını zedelemek ve bu güne kadar ülkemize yaptığı katkılarla bir ideolojik hesaplaşmaya girmek gibi amaçlar barındırdığı açıktır. Bu saldırıların göğüslenmesi, ODTÜ’lü kimliğinin ortak bir mücadelede ortaya konması ve, ODTÜ’lüler olarak toplumla kuracağımız daha güçlü bağlarla mümkün olacaktır.

Sorunların, yanlışların üzerine gitme görevini hem ODTÜ içinde hem de toplumsal yaşamda yerine getirebilmek adına ilk yapılması gereken ilgili demokratik kitle örgütleri içinde var olmaktır. Birlikten doğacak kuvvet olmaksızın insanın ne kendisini, ne de çevresini değiştirmesi, dönüştürmesi mümkündür. Yaşamımızın akışını etkileyen süreçlere müdahale etmek ve bu süreçlerle ilgli söz söylemek insan olmaktan gelen ve fakat fiili anlamda ancak örgütlenerek kullanabileceğimiz bir haktır.

Bu bilinçle ODTÜ’ye ve içinde yaşadığımız topluma emeğiyle katkıda bulunan tüm öğretim elemanlarımızı, sizleri derneğimize üye olmaya, üyeyseniz olmayanları çağırmaya davet ediyoruz. Üyelik için başvuru formları www.oed.org.tr  adresindeki derneğimiz sitesinde “Üyelik” başlığı altında bulunmaktadır. Derneğimizin gücü, bir yandan üye sayımızın artmasıyla, diğer yandan da üyelerimizin etkinliklerimize doğrudan katılımıyla artmaktadır. Değerlerimizi geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşadığımız sorunlarla gerektiği biçimde yüzleşebilmek için derneğimizin çatısı altında biraraya gelelim. ODTÜ’nün Necdet Bulut’un, Serhat Özyar’ın, Güney Gönenç’in üniversitesi olduğunu hem kendimize, hem ülkemize hatırlatalım.

Saygılarımızla,

Üye formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği

Yönetim Kurulu